Vatten Hydrologi

Vatten Hydrologi

Stora Gla
Yta = 3454 ha
Öar borträknade
Strandlinje = 7 mil
Djup = 85 till 90 m
Max = 142,1 möh
Min = 139,6 möh
Skillnad 2,5 m vattendom
Högsta nivå = 23/11-00 = 142,34 möh
Lägsta nivå = 29/12-18 = 140,36 möh

Tema Vatten – Vattenkraft