REGLER OCH PRISER FÖR FISKE inom STORA GLA FISKEVÅRDSOMRÅDE 2018

REGLER OCH PRISER FÖR FISKE inom STORA GLA FISKEVÅRDSOMRÅDE 2018

Fiske medges med tre beten/båt, ”så kallad enkel trolling” eller enkelt handredskap (pimpel, mete, spinn och haspelfiske). Gäller hela området utom i rinnande vatten. Helt förbud att fiska med djuprigg, pulkor och ytparavaner.

Ej heller betesfisk, död eller levande från annat vatten får användas. Tänk på kräftpestsmittan, använd endast rena redskap.

Fiskekortpriser: Dag, 50 SEK. Vecka, 100 SEK. År, 200 SEK. (kalenderår)

Ortskort: 60 SEK/år, omfattar två stycken nät om totalt 60 meter.

Fiskerättsbevis (fiskerättsägare): 50 SEK/år. Omfattar fem nät om totalt 150 meter, mjärde, ryssja och angeldon.

Alla fasta fiskeredskap (nät, ryssja och mjärde) skall märkas med namn och fastighetsbeteckning.

Ungdom till och med 16 år fiskar fritt med handredskap, så kallad enkel trolling.

Fiske och kanotpaddling är förbjudet i rinnande vatten.

Från och med 1:a September till och med 30:e November är allt fiske i bäckmynningarna förbjudet med 300 meters radie, gäller för följande bäckar: Rämånaälven, Kultabäcken, Bjuråna, Laskerudbäcken, Kässelälven, Duchebäcken, Vedvikebäcken och Sågebäcken (Glava Glasbruk).

Giltigt fiskekort skall medföras vid fiske och på anmodan uppvisas för fisketillsynsman eller fiskerättsägare.

DEN SOM ERTAPPAS MED ATT BRYTA MOT GÄLLANDE REGLER KOMMER ATT POLISANMÄLAS!!!

Reglerna gäller från årsstämma till årsstämma.

Lycka till och följ givna regler så blir fisket trivsamt för alla.

SKITFISKE PÅ ER!

STYRELSEN

Ladda ner i pdf.