Stora Gla fvof Glava

Stora Gla fvof Glava

Stora Gla är en av Värmlands vackraste sjöar och har ett eget öringbestånd.

Stora Gla FVOF är en ideell fiskevårdsförening som bildades 1963 med inriktning på Stora Gla och dess tillflöde.

Följande vatten finns tillgängliga inom fiskevårdsområdet:
Stora Gla, Bjursjön, Gränsjön, Kvarnsjön samt många skogstjärnar.

Glaskogens naturreservat
Stora Gla med omgivande områden, representerar betydande natur och skönhetsvärden som kan stimulera och berika allmänhetens friluftsliv.
Där finns sålunda stora områden med vildmarkskaraktär och natursköna miljöer samt talrika sjöar och vattendrag med hög renhet.
Området har därför väsentlig betydelse för allmänhetens friluftsliv.
Röding
Instängda och kvar i cirka 9000 år och räknas som ursprungliga.
Glaskogen är ett kärnområde för röding, söder om Dalälven (5 av 19 sådana rödingpopulationer finns här)För att skydda Glaskogens betydande natur- och skönhetsvärden avsatte Länsstyrelsen i Värmland Glaskogen till naturreservat i Oktober 1970. I beslutet betonades områdets vildmarkskaraktär och natursköna miljöer med talrika sjöar och vattendrag.Vid sjön Stora Gla anlades 1857 ett glasbruk. Handblåst fönsterglas från Glava Glasbruk blev en berömd produkt och kan numera ses i eget museum.[wpgmza id=”1″]